shopup.com

ดูหน้า

Product

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

 

PENETRON®  พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสำหรับหลากหลายของการใช้งานป้องกันน้ำรั่วซึม  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้ผ่านห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดและการ

ทดสอบภาคสนาม และดำเนินการผลิตในโรงงานผลิตของเราตามมาตรฐาน ISO 9002

 
ระบบ PENETRON® ทั้งหมดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

 

 

 

                  


30 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 14134 ครั้ง

Engine by shopup.com