shopup.com

ดูบทความงานสถาปนิก 60

งานสถาปนิก 60

 

     6 ธันวาคม 2559  : งานสถาปนิก'60                                                                                                                                                                                                  

  

 

สถาปนิก’60  :  งานแสดงงานแสดงนิทรรศการและเทคโนโลยีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 31

วันจัดแสดง   :  2 –7 พฤษภาคม 2560

เวลา               :  10.00 – 20.00 น.

สถานที่          :  อาคารชาเลนเจอร์ 1-3, อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พื้นที่จัดงาน  :  75,000 ตารางเมตร

      

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัด “งานสถาปนิก’60” ภายใต้แนวคิด “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling เตรียม
กลับมานำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางด้านสถาปัตยกรรม พร้อมนิทรรศการวัสดุก่อสร้างอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้

งานสถาปนิก เป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติสำหรับธุรกิจด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ที่ช่วยต่อยอดโอกาสความสำเร็จในวงการก่อสร้างระดับภูมิภาคอาเซียน

โดยงานสถาปนิก’60 จะเป็นเวทีแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับสินค้าและบริการในธุรกิจด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างของอาเซียนที่กำลังเติบโต

อย่างต่อเนื่อง

งานสถาปนิก จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 (ยกเว้นปี พ.ศ. 2533) หรือรวม 30 ครั้ง และสำหรับการจัดงานสถาปนิก’60 นี้ถือเป็นการครบรอบปีที่ 31

โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ณ งานสถาปนิก บนพื้นที่กว่า 75,000 ตารางเมตร

จะกลายเป็นแหล่งรวบรวมนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง จากผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก โดยเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา มีผู้แสดงสินค้าจากนานาประเทศ

รวมกว่า 850 ราย และมีผู้ยอดเข้าชมงานกว่า 350,000 ราย ที่มาแสวงหาสินค้านวัตกรรมและการบริการที่เกี่ยวข้อง งานสถาปนิกจึงเป็นเสมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ สินค้าและบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้คนในวงการ ตลอดจนได้สังเกตและวิเคราะห์

การแข่งขันของตลาดในปัจจุบันด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานสถาปนิก มีทั้งการสัมมนาวิชาการโดยวิทยากรระดับโลก เพื่อต่อยอดไอเดียอันไร้ขีดจำกัดของกลุ่มนักออกแบบ การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและการสาธิต

สินค้าจากผู้ประกอบการ รวมถึงการแสดงผลงานของกลุ่มบริษัทสถาปนิกชั้นนำอีกจำนวนมากอีกด้วย

นอกจากนี้ ในด้านของมาตรฐานการจัดงาน งานสถาปนิกยังถือเป็นความภูมิใจที่ในปี 2558 และ 2559 งานสถาปนิกได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการจัดงานจากสมาคม

อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก (Union des Foires Internationales) หรือ UFI รับรองให้งานสถาปนิก เป็นงานที่มีมาตรฐาน มีศักยภาพเทียบชั้นงานจัดแสดง

ระดับสากล รวมถึง บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงานสถาปนิก ยังได้ร่วมเป็นสมาชิก UFI อย่างเป็นทางการ ย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานของงาน

และความเป็นมืออาชีพของผู้จัดงานได้เป็นอย่างดี

 

ขอบคุณที่มา http://www.architectexpo.com/2017

 

07 ธันวาคม 2559

ผู้ชม 5431 ครั้ง

Engine by shopup.com